IDA-SYSTEM
Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji


  Firma działa od 1997 roku, jako instytucja szkoleniowa prowadzi Niepubliczną

Placówkę Kształcenia Ustawicznego

  Posiada doświadczenie w realizacji szkoleń i doradztwa dla osób pracujących

i bezrobotnych

  Organizuje oraz prowadzi szkolenia z zakresu:
− sprzedaży,
− zarządzania zasobami ludzkimi,
− doskonalenie umiejętności menadżerskich,
− administrowania finansami przedsiębiorstwa,
− zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie wg norm ISO,
− efektywnych form pracy i wynagradzania,
− wdrażanie systemów elektronicznej komunikacji ICT,
− oraz inne szkolenia zawodowe.
     
   


Projekt pt. ”Program wsparcia przedsiębiorczości wśród kobiet” realizowany jest przez Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji w partnerstwie z ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. w ramach Działania 7.3 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości”, Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.12.2017 - 30.06.2019

Więcej informacji o projekcie na stronie www.kobiety.aldeo.pl oraz www.kobiety.ida-system.pl oraz pod numerem telefonu +48 533 130 400.

IDA-SYSTEM - Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji

KONTAKT

ul. Malczewskiego 7, 35-114 Rzeszów tel. 533 308 845 e-mail: kontakt@ida-system.pl