Kim jesteśmy

Firma działa od 1997 roku, jako instytucja szkoleniowa prowadzi:
  Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego
  Posiada doświadczenie w realizacji szkoleń i doradztwa dla osób pracujących i bezrobotnych
  Organizuje oraz prowadzi szkolenia z zakresu:
- sprzedaży,
- zarządzania zasobami ludzkimi,
- doskonalenie umiejętności menadżerskich,
- administrowania finansami przedsiębiorstwa,
- zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie wg norm ISO,
- efektywnych form pracy i wynagradzania,
- wdrażanie systemów elektronicznej komunikacji ICT,
- oraz inne szkolenia zawodowe.
Projekty realizowane

Działalność

Prowadzi placówkę kształcenia ustawicznego, agencję zatrudnienia i pośrednictwa pracy.

Doświadczenie

20-letnie doświadczenie w realizacji szkoleń.

Projekty

Projekty RPO na lata 2014-20, szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Kontakt

IDA-SYSTEM Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji
ul. Malczewskiego 7
35-114 Rzeszów
tel. 533 308 845
e-mail: kontakt@ida-system.pl