Kim jesteśmy

Firma działa od 1997 roku, jako instytucja szkoleniowa prowadzi:
  Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego
  Posiada doświadczenie w realizacji szkoleń i doradztwa dla osób pracujących i bezrobotnych
  Organizuje oraz prowadzi szkolenia z zakresu:
− sprzedaży,
− zarządzania zasobami ludzkimi,
− doskonalenie umiejętności menadżerskich,
− administrowania finansami przedsiębiorstwa,
− zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie wg norm ISO,
− efektywnych form pracy i wynagradzania,
− wdrażanie systemów elektronicznej komunikacji ICT,
− oraz inne szkolenia zawodowe.
  Realizuje projekty współfinansowane przez Unię Europejską oraz Budżet Państwa
Projekty realizowane
Projekty zakończone

Działalność

Prowadzi placówkę kształcenia ustawicznego, agencję zatrudnienia i pośrednictwa pracy.

Doświadczenie

20-letnie doświadczenie w realizacji szkoleń.

Projekty

Projekty RPO na lata 2014-20, szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Oferta szkoleń
1. Szkolenia rzemieślnicze
Szkolenia kończące się egzaminami przeprowadzanymi przez Izby Rzemieślnicze nadające kwalifikacje zawodowe w zawodach: blacharz samochodowy, cukiernik, elektromechanik, florysta, fryzjer, glazurnik, kelner, kosmetyczka, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, monter izolacji budowlanych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, operator obrabiarek skrawających, operator obrabiarek sterowanych numerycznie, piekarz, stolarz, wizażystka.

Szkolenia kończą się egzaminami kwalifikacyjnymi czeladniczymi, mistrzowskimi i sprawdzającymi.

Czas trwania: 48 godz.

Ceny:
są zależne od liczby godzin oraz rodzaju egzaminu:
a) 3000 zł - szkolenie z egzaminem sprawdzającym (zawiera koszt ubezpieczenia, materiałów szkoleniowych i egzaminu na rok 2023 – 310,80 zł)
b) 4100 zł - szkolenie z egzaminem czeladniczym (świadectwo czeladnicze) wraz z kosztami ubezpieczenia, materiałów szkoleniowych i egzaminu na rok 2023 – 870,25 zł
c) 4800 zł - szkolenie z egzaminem mistrzowskim (dyplom mistrzowski) wraz z kosztami ubezpieczenia, materiałów szkoleniowych i egzaminu na rok 2023 – 1740,52 zł)

2. Szkolenia kwalifikacyjne
Szkolenia kończące się egzaminami przeprowadzanymi przez certyfikowane instytucje zewnętrzne m.in.: International Competence Verification Centre (ICVC), Fundacja VCC nadające kwalifikacje zawodowe w zawodach: stylistka paznokci, pracownik e-marketingu, barman, specjalista ds. hotelarstwa.

Szkolenia kończą się egzaminami kwalifikacyjnymi.

Czas trwania: 24-36 godz.

Ceny:
3600 zł - szkolenie z egzaminem VCC/ ICVC (zawiera koszt ubezpieczenia, materiałów szkoleniowych i egzaminu)

3. Kursy UDT
Warunki przyjęcia:
- ukończona szkoła podstawowa
- ukończone 18 lat
- brak przeciwwskazań zdrowotnych

Kursy operatora: wózków jezdniowych podnośnikowych, suwnic, wciągników i wciągarek, podestów ruchomych

Uprawnienia:
Uprawnienia – uzyskiwane w trakcie naszych kursów, uprawniają do pracy w dowolnym zakładzie, kończą się egzaminem przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Otrzymywane dokumenty: legitymacja ze zdjęciem, świadectwo ukończenia kursu, certyfikat w j. angielskim.

Uprawnienia zakładowe– uprawnienie nadawane przez pracodawcę w ramach przeszkolenia i przyuczenia pracowników na stanowisko operatorów (tracą swoją prawomocność wraz ze zmianą miejsca pracy przez operatora).

Kategorie uprawnień:
- na wózki widłowe:
* Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
* Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
- na suwnice:
* Operator suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia
* Operator suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia
- na podesty:
* Podesty ruchome: stacjonarne, wiszące, masztowe, przejezdne

Cennik wybranych szkoleń UDT:
- Wózki widłowe: liczba godzin kursu od 39 -60, cena: od 2600 zł do 3000 zł (w zależności od rodzaju szkolenia: Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem/ Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia oraz wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem)
- Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego/ ogólnego i specjalnego przeznaczenia: liczba godzin kursu od 39 -60, cena: od 2700 zł do 3100 zł (w zależności od rodzaju szkolenia)
- Podesty ruchome: : liczba godzin kursu od 39 -60, liczba godzin kursu 64, cena: od 2700 zł do 3100 zł (w zależności od rodzaju szkolenia)

Podane ceny zawierają: koszty ubezpieczenia, materiałów szkoleniowych oraz egzaminu UDT. W trakcie szkolenia oraz przed egzaminem możliwość dodatkowych konsultacji z trenerami w zakresie części teoretycznej materiału przygotowujacego do egzaminów, zajęcia praktyczne ustalane indywidualnie z możliwością dodatkowego powtórzenia trudnych elementów praktycznych.

4. Kursy SEP w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D):
G1: uprawnienia elektryczne
G2: Uprawnienia cieplne
G3: Uprawnienia gazowe

Warunki przyjęcia:
- ukończona szkoła podstawowa
- ukończone 18 lat
- brak przeciwwskazań zdrowotnych

Cennik wybranych szkoleń SEP (18 godzin) wraz z materiałami szkoleniowymi oraz egzaminami przed Komisją Egzaminacyjną w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich:
G1: 1700 zł (w tym 1 egzamin E lub D)
G2: 1700 zł (w tym 1 egzamin E lub D)
G3: 1700 zł (w tym 1 egzamin E lub D)

Podane ceny są cenami brutto w przypadku realizacji kursów przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia dla Dorosłych.

Wszystkie szkolenia staramy się przygotowywać w podejściu „szkoleń szytych na miarę”. Harmonogram zajęć, w szczególności praktycznych, ustalay w oparciu o potrzeby, możliwości i umiejetności uczestników, tak, aby wykorzystać potencjał każdego uczestnika w sposób optymalny a wynikiem dobrze zrealizowanego programu, było potwierdzenie nabycia/podniesienia kwalifikacji potwierdzona zdanym egzaminem kwalifikacyjnym.

Kontakt

IDA-SYSTEM Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji
ul. Malczewskiego 7
35-114 Rzeszów
tel. 533 308 845
e-mail: kontakt@ida-system.pl